Who Would You Lather? Jax vs. BradJasper Jax - Ingo Rademacher
68% (192 votes)
Brad Carlton - Don Diamont
32% (92 votes)
Total votes: 284